Christiania Mannskor

Christiania Mannskor

Christiania Mannskor Christiania Mannskor består av profesjonelle sangere og ledes av dirigent Marius Skjølaas, som også startet koret i 2009. Christiania Mannskor arbeider målbevisst for å fornye og revitalisere mannskorsangen i Norge. Koret er i nær kontakt med...