Om Autunnalen

Bergen kirkeautunnale
Festival for kirkemusikk

autunnalen

Bergen kirkeautunnale – festival for kirkemusikk, arrangeres årlig over fem dager i slutten av september. I festivalen møtes tradisjonell og nyskapende kirkekunst, med varierte kulturuttrykk av høy kvalitet, for et publikum i alle aldre. Bergen kirkeautunnale forvalter og viderefører den kirkemusikalske arven, samtidig som den initierer og løfter frem innovative prosjekter og nye uttrykk i flere sjangre. Arrangert årlig siden 2012. 

Autunnalens arbeidsutvalg
Kjetil Almenning, Sigurd Melvær Øgaard, Eivind Berg, Karstein Askeland, Eirik Breivik Minde, Brigitta Schürmann, Yvonne Erdal, Beate Iren Lerdahl, Gunnar Wiik og Siv Mannsåker.

Kontakt

Epost: post@autunnale.no

Post- og besøksadresse:
Kirkens hus Bergen
Marken 34
5017 Bergen

kirkerom

Bergen domkirke (1)

Domkirkeplassen 1
5003 Bergen

Johanneskirken (2)

Sydnesplassen 5
5007 Bergen

 

Mariakirken (3)

Dreggsallmenningen 15
5003 Bergen

St. Jakob kirke (4)

Jonas Reins gate 2
5008 Bergen

Nykirken (5)

Strandgaten 197B
5004 Bergen

Korskirken (6)

Nedre Korskirkeallmenningen 20
5017 Bergen