Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvordan Bergen kirkeautunnale samler inn og bruker personopplysninger i virksomheten sin og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

1. Hvilke personopplysninger behandles av Bergen kirkeautunnale
Vi innhenter og behandler personopplysninger som er nødvendig for å selge billetter og ellers oppfylle avtaler og/eller norsk lov. Personopplysninger anvendes kun for det formål de er innsamlet for, og vi selger ikke personopplysninger til andre. Deling av personopplysninger med tredjepart (se: Underdatabehandlere) skjer kun når tredjepart har en rolle som inngår i vår behandling av billettsalg og avtaler.

Vi sletter personopplysninger når det ikke lenger er legitime grunner for å oppbevare dem.

1.1. Behandling av personopplysninger ved billettsalg
Personopplysninger i ved billettsalg er opplysninger som er nødvendig for å kunne selge og levere billetter til våre arrangementer / konserter.

1.2. Behandling av personopplysninger ved inngåelse og oppfølging av avtaler
Personopplysninger ved inngåelse og oppfølging av avtaler er registrert i våre arkiver og vårt regnskapssystem.

1.3 Behandling som ledd i lønns- og personaladministrasjon
Tilsatte  er registrert i lønnssystemet som vår autoriserte regnskapsfører benytter. Slik registrering er nødvendig for å kunne oppfylle avtaler og lovpålagte krav, herunder rapportering til offentlige myndigheter.

2. Underdatabehandlere
Leverandører som Bergen kirkeautunnale bruker som underdatabehandlere, er listet under. Disse skal kunne dokumentere gode interne rutiner for personvern og informasjonssikkerhet gjennom sertifiseringer, revisjon eller annen relevant dokumentasjon.

2.1 Underdatabehandlere for drift av festivalens nettsted – analyse – sikkerhet
Merk at festivalen ikke samler inn personopplysninger fra søkere eller tilsatte ved hjelp av sitt nettsted. Nettsidene til festivalen kan inneholde lenker til festivalens sider på Facebook og Twitter. Bruken av disse tjenestene er underlagt personvernerklæringene til selskapene som leverer dem.

2.1.1 Subsys AS
Subsys AS er vår leverandør av webhotell som gjør oss i stand til å publisere våre websider på Internett. Vi har databehandleravtale med Subsys AS. Kun data som vi publiserer på våre nettsider behandles og lagres av dem.
www.subsys.no 

2.1.2 Ticketco AS
Ticketco AS er vår leverandør av billettsalg som gjør festivalen i stand til å publisere sine websider på Internett. Vi har databehandleravtale med Ticketco AS. Kun data som har med billettsalg å gjøre behandles og lagres av dem.
www.ticketco.no

2.1.3 Google Analytics
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Ved besøk på våre nettsider, blir IP-adressen registrert. (En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskin og dermed til en enkeltperson.) De som besøker nettstedet opplyses imidlertid om og kan reservere seg mot Google Analytics’ bruk av informasjonskapsler til innsamling av analysedata.

Google Analytics er satt opp slik at IP-adressene kun blir behandlet i anonymisert form. Opplysningene kan således bare behandles i avidentifisert form, og slik at de ikke kan knyttes til enkeltpersoner. Formålet med vår bruk av Google Analytics er å utarbeide statistikk som vi benytter til å utvikle og forbedre informasjonen på nettsidene. Statistikken gir kunnskap om tallet på personer som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, og hvilke nettlesere og hvilke enheter (PC/mobil/nettbrett) som blir brukt.

www.google.com/analytics/terms/no.html

2.1.4 Jordal & Co AS
Jordal & Co AS har bistått ved utvikling av våre nettsider, og leverer webutviklingstjenester til oss etter oppdrag. Jordal & Co AS behandler kun data som vi publiserer på våre nettsider.
www.jordal-co.no

2.2 Andre underdatabehandlere
Festivalen kjøper data- og regnskapstjenester av eksterne leverandører. Ved bruk av underdatabehandlere bekrefter vi at disse pålegges samme forpliktelser med vern og bruk av personopplysninger som Bergen kirkeautunnale.

3. Rettigheter
Personer som er registrert av Bergen kirkeautunnale, har rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom personopplysningene er ukorrekte eller ufullstendige, eller festivalen behandler opplysninger det ikke har lov til å behandle, har den registrerte rett til å kreve at slike opplysninger blir korrigert, slettet eller supplerte. Slike forespørsler vil festivalen svare på kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

4. Personvernombud
Vi har vurdert det slik at vi ikke plikter å ha personvernombud.

5. Kontaktinformasjon
Bergen kirkeautunnale ved festivalsjef er behandlingsansvarlig for festivalens behandling av personopplysninger.

Kontakt:
Kjetil Almenning: ka478@kirken.no

Bergen domkirke menighet
Kirkens hus
Marken 34
5017 Bergen

—————————————————————

Dette dokumentet er publisert 21.06.2021.

Merk at det kan bli endringer i vår personvernerklæring, og at ny versjon da vil bli publisert her på vårt nettsted