S P I R

Festivalutstilling i Bergen Domkirke

Fotografier av Ingvild Constance Festervoll Melien

I denne fotoutstillingen har jeg bokstavelig talt lekt med skjæringspunktet mellom himmel og jord.

Noen spir er små og enkle, andre er store og detaljrike. Felles for spir er at de troner øverst på kirketårnet. Spiret er høyest oppe og lengst borte. Likevel er spiret en svært viktig del av den arkitektoniske helheten.

Rent praktisk er det vanskelig å komme nær et spir. Med unntak av spiret til Johanneskirken, som for tiden er tatt ned i forbindelse med reparasjon (for øvrig en sjelden anledning til å komme tett innpå et spir), er bildene til denne fotoutstillingen derfor tatt med telelinse. Fotografiet som medium gir mulighet til å eksperimentere med komposisjon, vinkler, lys, rom, linjer og speilbilder. Når man står langt unna, kan man samtidig være svært nærme.

Bildene er tatt slik du ser dem. Likevel kan du kanskje tenke at noe ikke stemmer. Hvorfor er spiret opp ned? Hvor kommer de andre elementene i bildet fra? I bildene har jeg derfor lekt med spir og symbolikk.

Både sammen og hver for seg kan bildene oppfattes svært forskjellig, avhengig av hvem som ser.

Ingvild Constance Festervoll Melien (f. 1988) jobber som urbanist, fotograf og journalist innen presse, dokumentar, forskningsformidling og byplanlegging. Hun leverer jevnlig stoff til rikspressen og har de siste årene vært med på en rekke bokutgivelser.

I 2015 ble Melien nominert til beste fotografi på verdensbasis av International Network of Street Papers (INSP) for et bilde som illustrerer legemangel i Malawi. «Spir» er hennes syvende separate fotoutstilling.

Bergen Domkirke

Utstillingsåpning onsdag 21/9 under konserten mer Bergen Domkor kl 20.00

Utstillingen er åpen i forbindelse med konserter og arrangementer.

Gratis entré

S P I R

Festivalutstilling i Bergen domkirke
Fotografier av kirkespir i Bjørgvin
Fotograf: Ingvild Constance Festervoll Melien

Utstillingen ble vist fra 21. september til 4. desember.

Til utstillingen fulgte et utvalg tekster, disse kan du lese her: