Vegar Sandholt

Vegar Sandholt (1967) vokste opp i Eidsvoll nord for Oslo. Han har studert kirkemusikk, orgelspill, og kordireksjon ved Norges musikkhøgskole og avla kandidateksamen i kirkemusikk i 1993 og hovedfagseksamen (cand musicae) i korledelse i 1997. Sandholt studerte orgelspill med John Lammetun, Terje Winge og Inger-Lise Ulsrud og kordireksjon med Terje Kvam, Grete Helgerød og Stefan Sköld. 

Sandholt har arbeidet som organist og korleder i Bredtvet kirke, Østre Aker kirke, Volda kyrkje, Bryn kirke i Bærum, Lilleborg kirke samt i Oslo domkirke. Han har hatt mange ulike engasjementer tilknyttet organisasjoner, foreninger og utdanningsinstitusjoner og ofte undervist i seminar- og kurssammenheng. Sandholt har vært dirigent og kunstnerisk leder for bl.a. Oslo domkirkes guttekor, Songlaget BUL, vokalensemblet exOlavo og Rådhuskoret i Oslo.  

Sandholt var klokkenist ved konsertklokkespillet i Oslo rådhus 1999-2013. Da han i 1999 tok fatt på studiene ved Den skandinaviske klokkenistskole i Danmark, var det første gang nordmenn begynte å studere kunsten å spille klokker. Etter sin diplomeksamen i 2005, mottok han graden «maïtre carillonneur» (mesterklokkenist) samt et toårig scholarship ved solistudannelsen. Den 25. mai 2007 debuterte han i Købehavn etter fullført solistutdanning. Sandholt  er – siden 2001 – klokkenist ved klokkespillet i Bærum rådhus. 

Sandholt har vært konsulent for de nye konsertklokkespillene i Uranienborg kirke, Bodø domkirke og Johanneskirken i Bergen. Han var initiativtaker til å invitere World Carillon Federation til å avholde sin verdenskongress i Oslo i 2004 og siden leder av kongressarbeidet. Den 14. Word Carillon Congress fant sted i juni 2004 under Hennes Majestet Dronning Sonjas beskyttelse. Sandholt er også mangeårig formann for  Nordisk selskap for campanologi og klokkespill (nsck.org.).

Fra medio september 2014 er Sandholt domkantor i St Olav domkirke. Som kordirigent leder han St Olav domkor og Romerike vokalensemble.

Vegar Sandholt er en ofte benyttet musiker i mange sammenhenger og konserterer på klokkespill, orgel og som kordirigent i både inn- og utland. Han har turnert bl.a. i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Nederland, Belgia, Frankrike, Spania, Irland, Russland og USA.

 

Foto: Simen Kjellin

 

 

Lørdag 25/9  | 13.00 og 17.30 
Søndag 26/9  | 13.00 og 16.30
| Johanneskirkens tårn / Sydnesplassen 

Klokkespill

Mesterklokkenist Vegar Sandholt holder fire konserter med variert program, lørdag og søndag under Autunnalen. Klokkespillet kan høres over hele byen, men den beste lytteopplevelsen får du nærmere kirken, på Sydneshaugen.