Karstein Askeland

Karstein Askeland studerte kirkemusikk ved Bergen musikkonservatorium og orgel solospill under Prof. Edgar Krapps veiledning ved musikkhøgskolen i Frankfurt am Main. Han avla kantoreksamen I 1983, diplomeksamen i 1985 og konserteksamen to år senere.

Han debuterte i Oslo Konserthus i 1986. Siden da har han konsertert over store deler av Europa, i Russland, USA og i Sør-Amerika. Konserter er blitt kringkastet i NRK og en rekke utenlandske radiokanaler. I nært samarbeid med sentrale norske komponister har han lagt ned et betydelig arbeid for ny norsk musikk og urframført flere verker.

I 1987 ble Askeland ansatt som kantor i Bergen kirkelige fellesråd og i 2001 overtok han kantorstillingen ved Mariakirken i Bergen domkirke menighet. Fra 1999 til 2019 var han førsteamanuensis i orgelspill ved Griegakademiet, institutt for musikk (UiB). og fra 1988 til 2013 fast organist i Bergen Filharmoniske Orkester. Hans virke som orgelkonsulent har resultert i flere instrumenter som er blitt gjenstand for stor faglig oppmerksomhet og interesse.

Torsdag 23/9  |  19.00  | Mariakirken  |  Fri entré 

Berikelse med Bach

Torkil Baden
Musiker og forfatter Torkil Baden med nyskrevet biografi om Bach og hans orgelunivers.