Søndag 24/9
15.00
Mariakirken
200/150

Vær sterk, min sjel i denne tid 

Plateslippkonsert: Salmer til håp og trøst, av og med sopranen Ingrid Mostad Bråten. Egne arrangementer, improvisasjoner og komposisjoner. I samarbeid og samspill med domkantor Sigurd Melvær Øgaard.

 

Kom vårt sprengte liv i møte!

La oss i vår trengsel merke:

Under alle dyp er Du!

La oss gripe dine løfter:

Ingen makt skal kunne skille

oss fra kjærlighetens allmakt. 

(Svein Ellingsen)

 

Gjennom kirkekunst er det mulig å oppleve gjenkjennelse og bli berørt og løftet. Salmene gir den menneskelige smerten et uttrykk, og formidler samtidig at Gud er til stede midt i lidelsen. 

Det er behov for et slikt budskap i tiden vi lever i nå. I den kristne tradisjonen er håpet også knyttet til et liv etter dette, i himmelen. 

I flere av salmene improviseres arrangementene fram av Øgaard i samarbeid med Bråten, mens noen er skrevne arrangementer hvor fiolin, fløyte og kvinnestemmer også inngår. Bråten har dessuten skrevet en ny salmekomposisjon med tekst av Svein Ellingsen, som skrev «Mens jeg her er tatt til side» under et sykehusopphold. Vi ser fram til å kunne presentere en ukjent salme av en av våre aller fremste salmediktere.

Ingrid Mostad Bråten er utdannet musikkpedagog fra Norges Musikkhøgskole og Griegakademiet i Bergen. Hun har lang erfaring som sopransolist, korsanger og akkompagnatør, bl.a som sopran i Bergen Domkor, og pianist for damekoret Cantus Sororum i Åsane kirke. Som komponist og arrangør har hun en rekke utgivelser på Kirkesangforlaget, Norsk Musikforlag/Lyche musikkforlag og Cantando musikkforlag. Siden 1998 har hun undervist i mange ulike musikkdisipliner ved NLA Høgskolen i Bergen, og i 2021 ble hun tildelt førstelektorkompetanse på kunstnerisk grunnlag.

Sigurd Melvær Øgaard er utdannet fra Griegakademiet i Bergen, og har master- og doktorgrad i korledelse fra Texas Tech University i USA. Fra 2002 til 2015 var han organist i flere amerikanske kirker, før han i 2015 startet sitt virke i Bergen domkirke. Øgaard har undervist i orgelimprovisasjon ved Texas Tech University og University of Houston, og har vært dirigent og akkompagnatør for en rekke kor. Han har gitt tallrike orgelkonserter i Europa og USA.