men hjertet våker

Gunhild Sannes – Malerier

men hjertet våker

Gunhild Sannes
Malerier

Bergen domkirke
20. september – 30. november

Åpningstider
Onsdager 16.30 – 18.00
Torsdager 16.30 – 18.00
Fredager 12.00 – 14.00

Åpningsarrangement

Onsdag 20. september kl. 18.00 åpner Bergen Domkirke dørene og inviterer inn til et møte der malerier av Gunhild Sannes går inn i en dialog med det sakrale kirkerommet. Åpningen skjer i samarbeid med Sanne Frostensson og Julia Constance Wiger-Nordås, som sammen har utformet prosjektet Musikk og stillhet – et «rom» for dypere møter med kunst. 

Arrangementet varer fra klokken 18 til 19.

Sanne Frostensson, f. 1988, er billedkunstner og arbeider hovedsakelig med maleri, skulptur og installasjon. Hun fullførte sin MA i kunst ved Kunstakademiet i Bergen i 2021 og har fra tidligere en BA i teologi. De siste to årene har hun gjennomført prosjektet Stilla i Nonneseter klosterkapell.

Julia Constance Wiger-Nordås, f. 2001, er komponist og musiker. For henne har Domkirken alltid vært et musikalsk episenter og gjennom komposisjon utforsker og søker hun det intuitive og trancendente – gjerne i møte med andre kunstformer. Hun studerer nå ved Griegakademiet i Bergen.

 

Gunhild Sannes, f.1988, er bergensbasert billedkunstner som arbeider med non-figurative malerier i stort format. Sannes er en kolorist, og drives og inspireres av fargenyanser, fargemøter og fargenes virkning. Hun maler med eggtempera, en gammel teknikk som tradisjonelt ble brukt i ikon-malerier. Sannes fullførte sin MA i kunst ved Kunstakademiet i Bergen i 2021.

«Jeg stiller meg til disposisjon for det uferdige maleriet – lyttende til dets behov og vilje. Med formater som ofte er stående og større enn meg selv, oppstår en følelse av å møte noe jeg kan, og må, være i dialog med. For mange vil begreper som bønn og Gud være fremmede – for meg har ordene en reell, praktisk betydning. Når jeg praktiserer bønn i ulike former gjennom dagen, trenger den inn i alt jeg gjør. Jeg er opptatt av å tåle uvissheten – i en overgivelse til det som ligger utenfor språket. Med dette perspektivet er det veldig spennende for meg at maleriene mine denne høsten skal få være med å prege kirkerommet i Bergen domkirke.»

Autunnalen har gjennom sine 12 år bidratt til å åpne opp kirkene for et nytt publikum med et kunstnerisk innhold på høyt nivå. Bergen domkirke menighet arbeider nå med å utvide og utfordre domkirkens rolle ytterligere,  som en aktiv og åpen kulturaktør, ved å bringe også den visuelle samtidskunsten inn i kirkerommet. Kunsthistoriker Aashild Grana med lang erfaring fra ulike roller i kunstlivet, er engasjert som kurator for prosjektet Samtidskunst i Domkirken:

«Det er vår overbevisning at den unge samtidskunsten og kirkens innhold gjensidig kan både berike og belyse hverandre. For mange fungerer kirken som en samtalepartner som gir nøkler til å forstå eget liv. Noe av det samme kan sies om kunstens funksjon i samfunnet.»

 

Kurator: Aashild Grana

Gunhild Sannes
Foto: Bjørn Olav Hammerstad