Signalbygg, Gudshus eller kulturarena? 

Kirkene våre – nå og i fremtiden
Seminar om kirkebyggenes plass og rolle i samfunnet

Har vi behov for hellige rom i morgendagens samfunn? 

Hvordan forholder vi oss til kulturskatter som står til forfall fordi vedlikeholdsbudsjettene ikke strekker til?

Hvilket handlingsrom har vi for å fylle byggene med aktivitet?

 18.september 1622 ble Nykirken første gang innviet som kirke fordi befolkningen på Nordnes krevde sin egen kirke. Nykirken står nå midt en spennende prosess hvor man gjennom ulike samarbeid og modeller skal skape en bærekraftig og allmennyttig drift av kirkebygget, uten å miste sin identitet som kirke. Problemstillingene rundt bruk og vedlikehold av kirkebyggene våre er generelle og høyaktuelle, både i Norge og Europa.

Målgruppen for seminaret er kirkeverger, politikere, kulturminnemyndigheter, akademia og kirkelige ansatte.

Fredag 23/9
09.00–15.00
Nykirken
Gratis entré

Informasjon om program og påmelding kommer

Arrangeres i samarbeid med Bergen kirkelige fellesråd og Bergen domkirke menighet