Signalbygg, Gudshus eller kulturarena? 

Velkommen til et seminar om kirkebyggenes plass og rolle i samfunnet. 

18.september 1622 ble Nykirken første gang innviet som kirke fordi befolkningen på Nordnes krevde sin egen kirke. Nykirken står nå midt en spennende prosess hvor man gjennom ulike samarbeid og modeller skal skape en bærekraftig og allmennyttig drift av kirkebygget, uten å miste sin identitet som kirke. Problemstillingene rundt bruk og vedlikehold av kirkebyggene våre er generelle og høyaktuelle, både i Norge og Europa. 

Målgruppen for seminaret er kirkeverger, politikere, kulturminnemyndigheter, akademia og kirkelige ansatte, i tillegg til autunnalens publikum og andre interesserte. 

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte, men vi ønsker påmelding for å planlegge lunsj. Det er også mulig å komme uten å ha meldt seg på.

PROGRAM

Før lunsj  

Musikalsk åpning
Brorson Trio, København  

Innledning
Hans Jørgen Morvik, sokneprest  

Kirkebyggenes plass i samfunnet 
Kjersti Toppe, barne- og familieminister  

Større bymenigheter; sammenslåing, identitet og fellesskap. Erfaringer fra København
Janne Mark (Brorson Trio)  

Hybridkirken Nykirken. Fra ide til daglig arbeid
Eirik Breivik Minde, Bergen domkirke menighet.  

Ungdomskatedralen St. Jakob – Fra nedlagt menighetskirke til yrende studentliv  

«The shape of mass to come»
Tord Træen og Kevin Maung Aye. Foredrag og presentasjon av masteroppgave fra arkitekthøyskolen  

Kirkebygget – et viktig kulturminne
Arne Tveit, kirkebyggsjef BKF  

LUNSJ I ERKEBISPEGÅRDEN  

Brorson Trio  

Kirkebygg og identitet. Hva betyr kirkebyggene for «mannen i gata».
Fagdirektør i KA Ingrid Staurheim –  Presentasjon av funnene fra doktoravhandlingen «Kirkebygg og identitet.  

Kirken som kulturarena
Tine Rude, tidligere daglig leder Borealis  

Mulighetsrommet; kirke – kultur – samfunnsaktør
Solrun Toft Iversen, teatersjef Det vestnorske teateret, og påtroppende teatersjef Den nationale scene  

Samtale med Kjersti Toppe, barne- og familieminister, Aashild Grana, kunsthistoriker og Gudmund Waaler, domprost, m.fl.  

  

Velkommen!

  

Seminaret er en del av programmet for Bergen kirkeautunnale og Nykirken 400.
Arrangører er Bergen kirkeautunnale, Bergen kirkelige fellesråd og Bergen domkirke menighet 

Fredag 23/9
09.00–15.00
Nykirken
Gratis entré