Fagdager

Velkomen til Fagdagar for kyrkjemusikarar i Bjørgvin bispedøme, 22.-23. september 2022

SPIR – Ei framtid for kyrkjeleg særpreg og identitet

Seminar med Henning Sommerro og masterclass med Ben van Oosten med mer.

PROGRAM

Torsdag 22. september Skjold kirke

09.30-10.00 – Kaffi og registrering
10.00-12.00 – Hands on. Liturgisk improvisasjon med Henning Sommerro
12.00-13.00 – Lunsj
13.00-13.45 – Meir samspel. Med Henning Sommerro
14.00-14.45 – Kreditering, rapportering og bruk av åndsverk i Den norske kirke Representant frå TONO fortel.  
15.00-16.00 – Gravferd og vigsle. Oppfølging frå Stiftsdagane. Erfaringsutveksling frå Bjørgvin bispedøme. 
17.00 Felles middag. Krohnhagen. Bindande påmelding  

Festivalkonserter og jazzmesse, fritt valg:

18.00 Johanneskirken. NyNorsk messingkvintett. Urfremføring – «Let there be light» av Marcus Davidson

19.00 Nykirken. Jazzmesse. Med Janne Mark, Esben Eyermann trio med Nils Økland, fra Brorson kirke i København

19.00 Bergen domkirke. Kjell Mørk Karlsen 70 år. Med Sigurd Melvær Øgaard og Frida Fredrikke Waaler Wærvågen

21.00 Mariakirken. En kveld med Henning Sommerro  Les meir om festivalen: Bergen kirkeautunnale 2022  

Fredag 23. september  

09.00-12.00 – Bergen domkirke. César Franck. Masterclass med stjerneorganist Ben van Oosten 

Aktive deltakarar må melde seg før 15. august.

12.00-13.00 – Lunsj i Nykirken
13.00-15.00 – Nykirken, 400-års jubileumsseminar. Bruk av kyrkjebygg i framtida.  

Påmelding til ein eller begge dagar. Arrangementet vert ikkje strøyma. 

Påmeldingsavgift: kr 1100 . 800 for dag 1, 300 for dag 2

Fagdagane er støtta av KA.  

 

Torsdag 22/9
10.00–15.00
Skjold kirke

Fredag 23/9
09.00–12.00
Bergen domkirke