Fagdager

Velkomen til Fagdagar for kyrkjemusikarar i Bjørgvin bispedøme, 22.-23. september 2022

SPIR – Ei framtid for kyrkjeleg særpreg og identitet

Seminar med Henning Sommerro og masterclass med Ben van Oosten med mer.

Påmeldingsfrist: 15. september

Frist for påmelding som aktiv deltakar i masterclass: 5. august

 

Torsdag 22/9
10.00–15.00
Skjold kirke

Fredag 23/9
09.00–12.00
Bergen domkirke