Skrudhuset, Bergen domkirke
Åpning søndag 19/9
Foredrag med Solrunn Nes
i Domkirken kl. 15.00
Gratis entré

Søndag 26/9
Foredrag med Solrunn Nes
i Domkirken kl. 15.00

Gratis entré

Åpningstider:
I forbindelse med gudstjenester, konserter og andre arrangementer.

Se Bergen domkirke menighet for mer info

Rosenkransen

Utstilling av nye, klassiske ikoner, og foredrag ved ikonmaler Solrunn Nes

Stille Rosenkrans

De tyve mysteriene i rosenkransen er et sirkulært galleri, en sammenhengende serie av teologi og spiritualitet. For dem som søker et rikere trosliv har disse mysteriene en særlig kraft i seg til å utvide det åndelige perspektivet. 

Motivene i Rosenkransen dveler ved sentrale hendelser i Jesu og Marias liv. Hvert motiv blir kalt et mysterium. Den opprinnelige meningen med dette er «å bli ett med det guddommelige». Det sentrale er at vi følger Jesus og Maria steg for steg, perle for perle gjennom heile frelsesdramaet. 

Utstillingen blir å oppleve i et av byens vakreste rom – Domkirkens kapell, også kalt Skrudhuset, bygget på starten av 1300-tallet.

Solrunn Nes fra Hardanger er kunstner, kunsthistoriker med bysantinsk kunst som spesialområde. Hun fikk sin første opplæring i den russiske ikon-malertradisjonen av Fader Robert de Caluwé i Finland i 1983. Senere har hun fått videre innføring i gresk ikon- og freskomalingsteknikk ved kunstakademiet i Aten under rettledning av professor Konstantin Xinopoulos. Allerede påsken 1985 hadde hun sin første utstilling på Bryggens Museum i Bergen.

Solrunn Nes holder foredrag om ikonmaleri og utstillingen, i Bergen domkirke Søndag 19. og 26. september kl. 15. 

Videoklipp:
«Et ikon er for øyet det forkynning er for øret»
Se et interessant og hyggelig tilbakeblikk til da Norge Rundt besøkte Solrunn Nes i 1987.