Korskirken, Bergen

Torsdag 16/9
19.00

Fri entré

Vangskyrkja, Voss

Onsdag 22/9
19.00
Fri entré

Strusshamn kyrkje

Torsdag 23/9
19.00
Fri entré

Norheimsund kyrkje

Fredag 24/9
19.00
Fri entré

Etne kyrkje

Lørdag 25/9
16.00
Fri entré 

Manger kyrkje

Søndag 26/9
18.00
Fri entré 

Jeg går i tusind tanker

Hans Nielsen Hauge – turné

250-årsjubilanten Hauge tilbakela vel 1500 mil, hovedsakelig til fots, da han forkynnet sin tro, dannet vennesamfunn, og bidro til en eventyrlig handels- og industrivirksomhet tidlig på 1800-tallet. 

Men hvem var han? Og hvilket uttrykk var han for sin tid?

Frode Skag Storheim tar oss med inn i Hauges verden gjennom historie, kunst og musikk: Her får vi se hvordan Hauge var et uttrykk for en gryende romantisk bevegelse, hvor individet kunne reise seg mot overmakten og forkynne nye idéer – religiøse såvel som praktiske. Det blir verk av bl. a. Grieg, Beethoven og Egil Hovland, og konsertforedraget skal i beste Hauge-ånd på turné til flere steder hvor hans gjerning satte varige spor. 

 

Denne turneen er del av en større Hauge-markering i regi av Bjørgvin bispedøme i samarbeid med Bymuseet og en rekke andre aktører, konsentrert rundt 16.–19. september.

Se hele programmet for markeringen her: Hauge-dagar

Avfotografering etter maleri av Adolph Tidemand: Haugianerne Worm-Petersen, Severin / Norsk Teknisk Museum / CC BY