På Troen løs

Prest, salmedikter og forfatter Eyvind Skeie og journalist Hilde Sandvik er gjester hos biskop Halvor Nordhaug.

Det er duket for meningsutveksling innenfra og utenfra kirken rundt spørsmålsstillinger som:

  • Er kirken kulturfiendtlig?
  • Er kulturformidling et kirkelig oppdrag, og i så fall hvorfor?
  • Har kulturen en egenverdi eller skal den være «oppbyggelig»?
  • Hvor går grensen for hvilke kulturuttrykk kirken kan romme?

Samtalen er en del av Fagdagar for kunst og musikk i Bjørgvin bispedøme

På troen løs er en møteserie der biskop Halvor Nordhaug ønsker å slippe troen løs fra kirkens indre rom og utsette den for spørsmål, kritikk og forsvar.

Festival for kirkekunst og musikk